Polsko-słowacka ścieżka przyrodnicza

Polsko-słowacka ścieżka przyrodnicza przez Pasmo Draboż powstała jako efekt współpracy transgranicznej między gminami: Brzeźnicą a Diviną na Słowacji. Jej głównym celem jest propagowanie turystyki aktywnej w plenerze. Uroczyste otwarcie trasy odbyło 30 czerwca 2013 r. Wspólnie z wójtem gminy Brzeźnica ceremonii tej dokonywali Emil Molko – starosta gminy Divina oraz Katarzyna Solarska - przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica. Otwarcie połączone było z inauguracyjnym rajdem, w którym udział wzięli zarówno mieszkańcy gminy Brzeźnica jak i Diviny.

Trasa prowadzi od Domu polsko-słowackiego w Marcyporębie – Bachorowicach, aż na wzniesienie Draboż. Na trasie zamontowane są urządzenia małej architektury: altany, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i drogowskazy. Trasa została przygotowana, tak aby bezpiecznie można było ją pokonać zarówno pieszo jak i na rowerze. Turystów na szlaku poprowadzi specjalny znak: zielony listek dębu z literami PL-SK. Większość trasy biegnie wzdłuż niebieskiego szlaku PTTK, ma także wspólny odcinek ze Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się!”.

 

Ścieżka powstała w ramach projektu pn.

„Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno – przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Logotypy PLSK max1 

 

Poprawiony (piątek, 25 maja 2018 10:42)

 
Aktywna Rekreacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Publikacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 109294