Regulamin korzystania z obiektu Dom polsko-słowacki

 
Regulamin korzystania z obiektu Dom polsko-słowacki

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o terenie obiektu należy rozumieć teren wydzielony i ogrodzony, nr posesji Marcyporęba 267

2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników.

3. Teren obiektu czynny jest w godzinach 8.00 – 20.00 (nie dotyczy budynku i jego gości).

4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

- niszczenia urządzeń rekreacyjnych i wykorzystywani ich niezgodnie z regulaminem,

- wchodzenia na ogrodzenie i jego elementy,

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

- zaśmiecania,

- przeszkadzania w zajęciach lub grze,

- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.

5. Zabrania się wprowadzania psów bez smyczy na teren obiektu.

6. Osoby wprowadzające zwierzęta mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.

7. Rozpalanie ogniska tylko za zgodą zarządcy.

8. Regulamin nie obowiązuje w przypadku organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych. Obowiązuje wtedy regulamin organizatora imprezy.

9. Zabrania się umieszczania reklam bez zgody Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

                                                                        Dyrektor CKiP

                                                                          w Brzeźnicy

.

Poprawiony (poniedziałek, 19 maja 2014 12:47)

 
Aktywna Rekreacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Publikacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 101646